Limba:

Obiective

Obiective pe termen lung:

 • creșterea numărului de contracte de transfer tehnologic și transfer de cunoștințe;
 • susținerea dezvoltării de parteneriate cu agenții economici, universități, entități de cercetare-dezvoltare, instituții publice, care să conducă la creșterea numărului de rezultate CDI aplicabile;
 • creșterea numărului de rezultate brevetabile la nivelul INCD-ECOIND, prin asigurarea unui management eficient al drepturilor de proprietate industrială;
 • creșterea vizibilității activităților de CDI desfășurate la nivelul INCD-ECOIND.

 

Obiective pe termen mediu și scurt:

 • stimularea activității de protejare a proprietății intelectuale;
 • stimularea transferului tehnologic către mediul economic;
 • creșterea vizibilității INCD-ECOIND și CTT-ECOIND;
 • creșterea gradului de informare în domeniul protecției mediului;
 • creșterea gradului de instruire/ formare în domeniul protecției mediului;
 • dezvoltarea de metode/metodologii, tehnologii inclusiv transferate și orientate spre creșterea competitivității IMM-urilor;
 • atragerea unui număr cât mai mare de IMM-uri sau alte entități care să beneficieze de serviciile furnizate de CTT-ECOIND;
 • obținerea de fonduri europene, în vederea sprijinirii mediului de afaceri în scopul creșterii gradului de inovare si dezvoltării transferului de tehnologii avansate.