Limba:

Grup țintă

Grupurile ţintă ale CTT-ECOIND sunt cuprinse în următoarele sectoare și domenii de activitate:

 • sectorul industria extractivă
  • domenii: extracția și prepararea minereurilor metalifere, extracția minereurilor, inclusiv pentru industria materialelor de contrucții, extractia și prepararea mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale ș.a.
  • grupuri țintă: unități de exploatare, regii, ș.a.
 • sectorul industria chimică și petrochimică
  • domenii: fabricarea substanţelor şi a produselor chimice și petrochimice, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, ș.a.
  • grupuri țintă: întreprinderi mari, IMM, ș.a.
 • sectorul industria prelucrătoare
  • domeniul: industria metalurgică, industria construcțiilor, prelucrarea hârtiei, cartonului, ambalajelor, fabricarea de mașini, utilaje și echipamente, ș.a.
  • grupuri țintă: întreprinderi mari, IMM, ș.a.
 • sectorul distribuția apei, servicii comunitare, utilităţi publice, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare şi de protecţie a mediului
  • domenii: captarea, tratarea şi distribuţia apei, colectarea şi epurarea apelor uzate, colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile, activităţi şi servicii de decontaminare, tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase, ș.a.
  • grupuri țintă: regii de apă, instituții publice, întreprinderi mari, IMM, ș.a.
 • sectorul agricultură, silvicultură și pescuit
  • domeniul: cultivarea plantelor și cerealelor; creșterea animalelor; creșterea păsărilor; pescuit și acvacultură, ș.a.
  • grupuri țintă: întreprinderi mari, IMM, instituții publice ș.a.

În acest context, CTT-ECOIND va dezvolta împreună cu entitățile interesate din mediul de afaceri/economic, mediul academic, comunitatea științifică și/sau cu instituțiile publice activități precum dezvoltarea de tehnologii moderne, dezvoltarea capabilității de concepţie şi dezvoltarea unor produse noi, inclusiv prin cooperare în cadrul UE.