Limba:

Echipa CTT-ECOIND

Susținem inovarea prin colaborare şi dezvoltarea de parteneriate. Cu o deschidere deosebită către cercetare – dezvoltare – inovare, suntem alături de partenerii noștri în procesul de soluționare a problemelor de mediu cu care se confruntă. Ne putem implica în activități de cercetare și servicii privind controlul, evaluarea, prevenirea, reducerea și combaterea poluării industriale.

 Adresa: București, Strada Drumul Podu Dâmboviței nr. 57-73, Sector 6

 Telefon: +4021.410.03.77 / int.153; +4021.410.67.16

 Fax: : +4021.410.05.75

 Email: office@cttecoind.ro;

Organigrama CTT-ECOIND

Echipa CTT-ECOIND

Dr.ec. Ioana-Iulica MIHAI – Director CTT-ECOIND; Manager de inovare; Cercetător științific;

 • Planificare, organizare, coordonare activitate centru; Înregistrarea, gestionarea și valorificarea rezultatelor CDI; Asistență în afaceri pentru inovare și transfer tehnologic; Dezvoltarea de proiecte în parteneriat cu mediul de afaceri;
 • Implementare Sistem de management al inovarii la nivelul INCD – ECOIND;

Dr.chim. Mihai ȘTEFĂNESCU – Responsabil tehnologii de mediu, modele experimentale și prototipuri; Broker de tehnologii; Cercetător științific;

 • Asistenţă şi consultanţă pentru realizarea de modele experimentale şi prototipuri de tehnologii de mediu;
 • Informare tehnologică; Elaborare tehnologii de tratare a apelor reziduale cu impurificare complexă; Elaborare tehnologii de potabilizare; Evaluarea impactului de poluare a factorilor de mediu; Remediere soluri; Tratare și stabilizare deșeuri;

Dr. ing. Gabriela-Geanina VASILE – Responsabil metode, metodologii și determinări analitice; Specialist în chimie analitică;Specialist în controlul poluării apei, solului și deșeurilor; Cercetător științific;

 • Consultanţă pentru proiecte în programe naţionale şi internaţionale; Realizare studii experimentale; Servicii de cercetare științifică; Indexare articole și rezumate în bazele de date internaționale; Recenzor articole pentru publicare;
 • Cursuri privind validarea metodelor analitice;Instruiri pentru utilizarea echipamentelor care aplică metode spectrometrice;

Dr.ing. Lucian-Alexandru CONSTANTIN – Responsabil evaluări și studii de mediu, marketing și monitorizare financiară; Cercetător științific; Economist;

 • Activitate de marketing; Identificare parteneri de afaceri și concurența; Evaluări factori de risc; Studii de fezabilitate; Studii de piaţă; Plan de afaceri; Monitorizarea financiară a proiectelor CTT – ECOIND;
 • Cursuri dedicate implementării instrumentelor pentru creșterea ecoeficienței: analiză producții curate; managementul costurilor de mediu; simbioza industrială;

Dr. ec. Oana-Cătălina TACHE – Responsabil activități de consultanță în Proprietatea Intelectuală (PI) și Transfer Tehnologic (TT); Cercetător științific;

 • Consultanță în PI și TT;
 • Elaborare și implementare proiecte / programe naționale și/sau internaționale;
 • Instruiri și cursuri pe tematici din domeniul inovare și transfer tehnologic;