Limba:

Prezentare succintă

Centrul de Transfer Tehnologic CTT – ECOIND este constituit ca departament în cadrul Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND, începând cu anul 2016, face parte din Reţeaua Naţională de Inovare şi Transfer Tehnologic (ReNITT) și funcționează ca entitate a infrastructurii de inovare și transfer tehnologic, fiind acreditat conform Certificatului de Acreditare nr. 126/2021.

Domeniile de acreditare ale CTT – ECOIND, respectiv Mediu și schimbări climatice; Biotehnologii; Tehnologii de depoluare, corespund expertizei INCD – ECOIND, iar activitățile pe care le desfășoară urmăresc, în principal: intensificarea gradului de informare al mediului de afaceri (IMM-urilor), ONG-urilor și instituțiilor publice cu privire la noile tehnologii și servicii din domeniul protecției mediului, dezvoltarea stadiului de implementare a acestor tehnologii și servicii, creşterea nivelului competitiv al IMM-urilor româneşti în contextul concurențial, mărirea volumului de informaţii tehnologice schimbate între INCD-uri, mediul universitar și mediul economic.

CTT – ECOIND colaborează și sprijină mediul de afaceri, în principal IMM-urile, care desfăşoară activităţi specifice domeniilor Mediu și schimbări climatice; Biotehnologii; Tehnologii de depoluare, în scopul creșterii competitivității economice, a cunoașterii, a gradului de inovare, a retehnologizării și a transferului tehnologic și/sau de cunoștințe. Avantajele economice ale colaborării au la bază principiul sinergiei, iar rezultatele CDI, pe piață sau la nivel de organizaţie, sunt aplicate cu succes în mediul de afaceri, fiind introduse în circuitul economic sub formă de produse, procese și servicii noi sau fiind perfecționate.

CTT – ECOIND urmărește să disemineze și să valorifice rezultatele cercetării obținute în cadrul INCD – ECOIND, încercând să creeze o interdependență între entitățile de cercetare, mediul de afaceri şi instituțiile publice, printr-o relație de cooperare, urmărind avantajele reciproce oferite de dezvoltarea procesului de inovare și transfer tehnologic.

CTT – ECOIND promovează valorificarea comercială a rezultatelor CDI, susține spiritul antreprenorial, sprijină inovația și competitivitatea, participând astfel la procesul de transformare a potențialului inovativ al ideilor în inovare.