Limba:
Centrul de Transfer Tehnologic CTT - Ecoind > Rezultate CDI obținute din proiecte/contracte de cercetare

Rezultate CDI obținute din proiecte/contracte de cercetare

Domeniile de activitate CTT – ECOIND sunt incluse în domeniul de expertiză al INCD – ECOIND, respectiv Cercetare și servicii de mediu.

În cadrul activităților desfășurate de către INCD ECOIND sunt realizate o serie de metode de determinare a substanțelor / amestecurilor de substanțe chimice cu structuri complexe, metodologii de caracterizare a deșeurilor, tehnologii de depoluare a apelor și solului, care pun accent pe evaluarea și controlul poluării factorilor de mediu – apă, aer, sol, deșeuri și care se concretizează ca rezultate ale cercetării, ce pot fi utilizate cu succes pentru controlul și reducerea poluării în sectoarele economice.

CTT ECOIND promovează valorificarea comercială a rezultatelor cercetării și susține dezvoltarea ofertei de cercetare și servicii de mediu a INCD ECOIND, în direcții precum:

  • controlul și evaluarea poluării;
  • tehnologii de mediu;
  • expertiză tehnică;
  • sisteme de management și audit în domeniul calității și mediului;
  • formarea și instruirea de personal și/sau evaluarea competențelor profesionale de profil.