Limba:

Activități

 • consultanță în constituirea de parteneriate de CDI și/sau transfer tehnologic între INCD-ECOIND și alte entități;
 • consultanță în vederea identificării nevoilor întreprinderilor în domeniile CTT (Mediu și schimbări climatice; Biotehnologii; Tehnologii de depoluare) și pentru identificarea soluțiilor de sprijin;
 • consultanță în constituirea și dezvoltarea de forme inovative de transfer tehnologic și de cunoștințe, precum start-up-uri inovative, spin-off-uri, clustere de inovare ș.a.;
 • asistență tehnică și transfer tehnologic, destinate entităților interesate din mediul economic/de afaceri, comunitatea științifică și/sau instituții publice;
 • organizarea de cursuri și instruiri, inclusiv formare de specialiști, pe teme specifice domeniilor de referință ale INCD-ECOIND;
 • sprijin acordat INCD-ECOIND pentru participarea la competiții de proiecte naționale și/sau internaționale, inclusiv în cadrul parteneriatelor, în scopul creșterii gradului de inovare și dezvoltării transferului de tehnologii avansate;
 • organizarea de evenimente de tipul matchmaking, workshop-uri, mese rotunde, pe teme de interes din domeniul protecției mediului;
 • activități de promovare și diseminare a rezultatelor CDI, în scopul creșterii vizibilității și identificării de contracte/proiecte de transfer tehnologic și/sau transfer de cunoștințe (publicații de specialitate, saloane de inventică, târguri și expoziții naționale și internaționale, conferințe și simpozioane, mediul online etc.);
 • identificarea de noi posibilități de apartenență în structuri/rețele/organisme de transfer tehnologic, pentru creșterea vizibilității, a gradului de recunoaștere a rezultatelor CDI și pentru facilitarea valorificării acestora;
 • asigurarea demersurilor administrative de gestionare a rezultatelor activitățiilor CDI desfășurată la nivelul INCD-ECOIND;
 • asistență acordată personalului CDI din cadrul INCD-ECOIND, pentru identificarea și protejarea drepturilor de proprietate industrială, inclusiv elaborarea documentației privind procesul de brevetare.