Limba:

CTT-ECOIND

Domenii de acreditare:
Mediu și schimbări climatice;
Biotehnologii; Tehnologii de depoluare;

CTT-ECOIND este structura din cadrul INCD – ECOIND care oferă instrumentele ideale pentru crearea de sinergii între mediul de cercetare, educație, instituțiile publice și mediul de afaceri.

Susținem inovarea prin colaborare şi dezvoltarea de parteneriate, care să crească vizibilitatea ofertei de cercetare și servicii, într-un demers transparent de consolidare a relațiilor dintre instituțiile de cercetare și agenții economici, în scopul valorificării rezultatelor obținute.

Viziunea CTT – ECOIND este promoveze valorificarea comercială a rezultatelor cercetării,  prin acțiuni creative și susținând spiritul antreprenorial, în procesul de realizare a misiunii sale de a sprijini inovația și competitivitatea, participând astfel la transformarea potențialului creativ în produse noi.

CTT – ECOIND participă la creşterea gradului de competitivitate şi inovare  a întreprinderilor, în principal a IMM-urilor care activează în sectoare precum: industria extractivă, industria chimică și petrochimică, industria prelucrătoare, servicii apă-canal, stimulându-le să introducă pe piaţă produsele rezultate din activitățile de cercetare, desfășurate în parteneriat cu INCD – ECOIND.

Contactați-ne cu încredere!

In cifre

8 ani de experiență în Inovare și Transfer Tehnologic

domenii acreditate
brevete de invenție
cereri de brevet de invenție
contracte de cercetare cu mediul economic
rezultate CDI gestionate
cereri de brevet european