Limba:
Centrul de Transfer Tehnologic CTT - Ecoind > Noutati > CTT-ECOIND a fost acreditat pentru perioada 2021-2026

CTT – ECOIND a fost înființat în anul 2015 pentru creșterea gradului de transfer și valorificare a rezultatelor cercetării obținute în cadrul INCD – ECOIND. Este o structură acreditată, ca entitate din infrastructura de inovare și transfer tehnologic a MCID, pentru urmatoarele domenii de activitate: Mediu și schimbări climatice, Biotehnologii, Tehnologii de depoluare.