Limba:
Centrul de Transfer Tehnologic CTT - Ecoind > Noutati > INCIDENȚA MICROPLASTICELOR ÎN SISTEMELE DE APĂ DULCE: CARACTERIZARE MICROSCOPICĂ
INCIDENȚA MICROPLASTICELOR ÎN SISTEMELE DE APĂ DULCE: CARACTERIZARE MICROSCOPICĂ
Poluarea cu plastic este o problemă globală stringentă a secolului nostru, în principal datorită proceselor greoaie de descompunere sau biodegradare. Sistemele acvatice sunt cele mai afectate. Odată ce ajung în mediul acvatic, microplasticele, ar putea afecta organismele vii până la cel mai înalt nivel al lanțului trofic (Figura 1).

Concentrațiile de microplastice în apele internaționale au fost raportate ca fiind între 0 – 20 mg/L sau între 0-10.000 particule/L.

Datorită diferitelor tipuri și dimensiuni de polimeri prezenți în mediu, detectarea și evaluarea efectelor acestora este încă o problemă dificilă. Cercetările desfășurate pe râul Someșul Mic, în zona de Nord-Vest a României. (zonă reprezentativă din punct de vedere industrial, zootehnic și turistic – Figura 2) au scos în evidență incidența omniprezentă a microplasticelor.

Analiza vizuală a microplasticelor colectate a fost efectuată atât prin tehnici stereomicroscopice, cât și prin microscopie electronică cu scanare (SEM) (Figura 3.a și Figura 3.b).

În ceea ce privește natura microplasticelor, au fost observate fragmente de diferite culori (roșu, albastru, alb), fire și sfere de spumă de tip polistiren. Analiza stereomicroscopică a arătat particule polimerice mari de 1 mm și 5 mm (fire, fragmente, sfere de spumă), precum și microplastice mici ≤1 mm (Figura 4 și Figura 5).

Rezultatele au evidențiat prezența particulelor microplastice de diferite dimensiuni de-a lungul sistemului de apă dulce selectat în studiul de față. Investigația microscopică a reliefat rezultate bune în caracterizarea morfologică a particulelor suspectate a fi microplastice. Vor fi efectuate teste de laborator suplimentare pentru investigarea toxicității asupra organismelor vertebrate și nevertebrate.

Această lucrare a fost susținută de un grant al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, CNCS-UEFISCDI, proiect PN-III-P1-1.1-TE-2021-0073, în cadrul PNCDI III.

Domenii de aplicabilitate: Protecția mediului, ecotoxicologie, chimia polimerilor, monitorizarea poluării
Cuvinte cheie: microplastice, microscopie, SEM
PERSOANA DE CONTACT:   Dr. Biol. Ștefania GHEORGHE, Cercetător științific, INCD – ECOIND București, Departament Control Poluare, Laborator Bioteste – Analize Biologice
stefania.gheorghe@incdecoind.ro

+40768593537

Figura 1. Incidența microplasticelor în sistemele acvatice (adaptat după Issac & Kandasubramanian, 2021)

Figura 2. Harta locurilor de prelevare

Figura 3.a. Analiza microscopică vizuală – Leica M205FA stereomicroscope

Figura 3.b. Analiza microscopică vizuală – SEM Quanta FEG 250

Figura 4. Analiza stereomicroscopică a microplasticelor sub formă de fire (roșu, albastru, violet) și fragmente (transparente, albastre, verzi, galbene), sfere de spumă (albe) colectate pe filtru de 200 µm, scară 1mm, 2mm, 500 µm, 1 mm, 1 mm, 2 mm

Figura 5. Analiza SEM a microplasticelor a evidențiat microplastice plutitoare descompuse de formă sferică, scară 1 mm, 300 µm, 100 µm


Figura 1. Incidența microplasticelor în sistemele acvatice (adaptat după Issac & Kandasubramanian, 2021)

 


Figura 2. Harta locurilor de prelevare

 


Figura 3.a. Analiza microscopică vizuală – Leica M205FA stereomicroscope

 


Figura 3.b. Analiza microscopică vizuală – SEM Quanta FEG 250

 


Figura 4. Analiza stereomicroscopică a microplasticelor sub formă de fire (roșu, albastru, violet) și fragmente (transparente, albastre, verzi, galbene), sfere de spumă (albe) colectate pe filtru de 200 µm, scară 1mm, 2mm, 500 µm, 1 mm, 1 mm, 2 mm

 


Figura 5. Analiza SEM a microplasticelor a evidențiat microplastice plutitoare descompuse de formă sferică, scară 1 mm, 300 µm, 100 µm